среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie poza szczególnymi przypadkami.

Konstrukcja sztachety PVC na plot i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Ploty z plastiku na plot i furtkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji oraz proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania plot z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy proponowane sztachety Winylowe na plot i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий